https://www.si.edu/openaccess

publikacje

Gry fabularne

w działalności instytucji kultury

Autor: Tomek Frejtag
Redakcja i korekta: Joanna Luśnia
Koordynacja projektu: Anna Polkowska
Oprawa graficzna: Paweł Domownik
Ilustracje: Małgorzata Goczewska
Warszawa 2021

W poniższym poradniku znajdziecie:
– wyjaśnienie, czym są gry fabularne oraz opis tego zjawiska;
– prezentację dwóch autorskich metod pracy z ludźmi, wykorzystujących RPG
(społecznościową metodę tworzenia gier fabularnych oraz etiudy fabularne);
– scenariusz gry oparty o pomysły uczestników działającej w Aninie grupy gier fabularnych dla osób w wieku 50 plus;
– rekomendacje z realizowanego przez nas projektu oraz sugestie, jak krok po kroku stworzyć grupę
dla miłośników gier fabularnych w waszej instytucji.

Publikacja do pobrania za darmo: bit.ly/RPG_w_instytucji