Kontakt

Tomek Frejtag,
tomek[at]gryfrejtaga.pl
gryfrejtaga[at]gmail.com

Jestem edukatorem, animatorem i pedagogiem, od 2004 roku zaangażowanym w działalność prospołeczną. W 2011 roku ukończyłem Pedagogikę o sp. animator i menedżer kultury na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Jestem absolwentem Szkoły Trenerskiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (2011-2013 r.). Inicjowałem i organizowałem wiele wydarzeń i projektów o profilu społeczno-kulturalnym (koncerty, projekcje filmowe, festiwale, warsztaty, szkolenia, akcje charytatywne, spotkania autorskie etc.).

Pracuję metodami aktywnymi, opartymi na wzajemnym szacunku, integracji oraz wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących. Dobrze czuję się zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, jak i z osobami starszymi.

Aktualnie tworzę na pograniczu animacji kulturalnej i gier fabularnych (metody: społecznościowe i etiudy fabularne), piszę scenariusze, nagrywam sesje gier fabularnych w internecie, tworzę materiały wspierające graczy i mistrzów gry oraz nagrywam podcast, w ramach którego spotykam się z różnymi ciekawymi osobami (aktorami,  twórcami, psychologami, działaczami społecznymi, kompozytorami i in.).

Jestem autorem pierwszej w Polsce publikacji włączającej gry fabularne jako metody animacyjnej w działaniu w ramach instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych: https://bit.ly/RPG_w_instytucji.

Obecnie pracuję nad rozwojem innowacji społecznej „Teatr przy stole”, skierowanej do instytucji, firm, organizacji i osób zainteresowanych graniem w gry fabularne z osobami w wieku 60+.