Kontakt

Tomek „Frejtag” Piątek
tomek@gryfrejtaga.pl

Jestem edukatorem, animatorem i pedagogiem. Pracuję metodami aktywnymi, opartymi na wzajemnym szacunku, integracji oraz wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących. Dobrze czuję się zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, jak i z osobami starszymi.

Tworzę autorskie metody dla sektorów biznesu i kultury, wykorzystujące narzędzie gier fabularnych/RPG i storytellingu (metody: społecznościowe, etiudy fabularne, metodę “gry na żywo” łączącą IMPRO z RPG i aktywny udział publiczności oraz metodę Story-Agility-Telling), piszę scenariusze do gier, nagrywam sesje gier fabularnych w internecie, tworzę materiały wspierające oraz nagrywam podcast, w którym spotykam się z ciekawymi osobami (aktorami, twórcami, psychologami, działaczami społecznymi, kompozytorami i in.).

Jestem autorem pierwszej w Polsce publikacji włączającej gry fabularne jako metody animacyjnej w ramach instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.  Jestem współautorem innowacji społecznej „Teatr przy stole”, skierowanej do instytucji, firm, organizacji i osób zainteresowanych wykorzystaniem gier fabularnych jako narzędzia wpływającego na poprawę funkcji poznawczych wśród osób w wieku 60+.